Vanaf 13 juni 2014 geldt er nieuwe consumentenwetgeving. Hieronder kunt u lezen wat de belangrijkste veranderingen zijn voor webwinkels.

Deze informatie is afkomstig van ACM (autoriteit consument & markt) --->> Lees hier meer regels voor webwinkels

Welke nieuwe informatieverplichtingen zijn er?

U moet per 13 juni 2014 meer informatie geven dan voorheen. Nieuwe informatieverplichtingen zijn:

  • u moet uitgebreide informatie geven over de bedenktijd en eventuele voorwaarden daarbij. U moet ook een modelformulier beschikbaar stellen voor consumenten. Dit formulier kan de consument invullen als hij van de bedenktijd gebruik wil maken;
  • moet de consument betalen voor het terugsturen van het product als hij gebruik maakt van de bedenktijd? Dan moet u de consument hierover informeren voordat hij de bestelling plaatst. Informeert u de consument niet? Dan betaalt u de kosten voor het terugsturen;
  • u moet aangeven dat de consument recht heeft op een deugdelijk product;
  • er zijn specifieke informatieverplichtingen voor digitale producten, diensten en abonnementen.

Let op

u moet consumenten informeren voordat ze een bestelling plaatsen. U moet de informatie zo aanleveren, dat de consument dit later terug kan lezen. Bijvoorbeeld per e-mail, brief, CD-rom of USB-stick.

Welke nieuwe eisen zijn er voor het bestelproces?

Er gelden per 13 juni 2014 nieuwe eisen voor het bestelproces. Deze zijn:

  • u mag extra opties niet vooraf aanvinken. Het gaat daarbij om extra opties waar de consument voor moet betalen;
  • direct voordat de consument een bestelling plaatst, moet u een overzicht geven van de bestelling;
  • bij of op de bestelknop moet duidelijk en goed zichtbaar worden vermeld dat het gaat om een bestelling waar een betalingsverplichting aan vast zit;
  • u mag kosten rekenen voor het betalen. Deze kosten mogen niet hoger zijn dan wat het u zelf kost.

Veranderingen van tarieven voor het bellen naar uw klantenservice

Bellen naar uw klantenservice mag voor consumenten niet duurder zijn dan het basistarief. Rekent u gesprekskosten per gesprek? Dan mag dit niet duurder zijn dan 1 euro per gesprek.

Wat verandert er voor de bedenktijd bij internetaankopen?

De wettelijke bedenktijd wordt per 13 juni 2014 14 dagen. Deze 14 dagen gaan in op het moment dat de consument het product ontvangt. Bij diensten gaat de bedenktijd in op het moment dat de consument bestelt.

Maakt een consument gebruik van deze bedenktijd? Dan ontbindt hij de overeenkomst. Dit betekent dat de consument de overeenkomst ongedaan maakt. Totdat de bedenktijd voorbij is, kan de consument de overeenkomst zonder opgave van redenen ontbinden. De consument kan ook al voor de levering van het product of het uitvoeren van de dienst gebruik maken van de bedenktijd.

Bestelt de consument verschillende producten tegelijk? Maar levert u deze niet tegelijkertijd? Dan gaat de bedenktijd pas in nadat het laatste product van de bestelling is geleverd.

Let op

heeft u niet voldaan aan uw informatieverplichtingen over de bedenktijd? Dan wordt de bedenktijd verlengd met maximaal 12 maanden.

Nieuwe uitzonderingen op de bedenktijd

Soms geldt de bedenktijd niet. Per 13 juni 2014 is er een nieuwe uitzondering. Dan geldt er geen bedenktijd meer voor producten die niet geschikt zijn om te worden teruggestuurd om hygiënische of gezondheidsredenen. Voorbeelden hiervan zijn ondergoed en badkleding. De verzegeling bij deze producten mag na levering niet verbroken zijn. U moet de consument dan wel vooraf informeren dat de bedenktijd niet meer geldt als de consument de verzegeling verbreekt.

Uitzonderingen op de bedenktijd die niet meer gelden:

De uitzondering op de bedenktijd voor de volgende twee situatie geldt niet meer vanaf 13 juni 2014:

  • Internetveilingen. Voor producten of diensten die op veilingsites worden verkocht, geldt de bedenktijd voortaan wel.
  • Abonnementen op kranten en tijdschriften. Er geldt een bedenktijd van 14 dagen en deze start op het moment dat de consument de eerste krant of het eerste tijdschrift heeft ontvangen.

Nieuwe regels voor het verrichten van diensten tijdens de bedenktijd

Er gelden specifieke regels voor de bedenktijd bij diensten die meteen ingaan.

Lees meer over de regels voor bedenktijd bij diensten

Nieuwe regels voor de bedenktijd bij digitale content

Er gelden specifieke regels voor de bedenktijd bij digitale content die de consument kan downladen of die online kan worden bekeken. Bijvoorbeeld films of games.

Lees meer over de regels voor bedenktijd bij digitale content

Wat moet u na de ontbinding van de overeenkomst doen?

Maakt de consument gebruik van zijn bedenktijd? Dan moet u het volgende doen:

1. Bevestigen

Kan de consument via een elektronisch formulier op uw website de koop ontbinden? Dan moet u onmiddellijk na ontvangst van het formulier een bevestiging van de ontbinding terug mailen.

2. Terugbetalen en terugsturen

Nadat u de ontbindingsverklaring heeft gekregen moet u de consument binnen 14 dagen terugbetalen. U mag wel wachten met terugbetalen tot u het product heeft teruggekregen. Of totdat de consument heeft bewezen dat hij het product heeft teruggestuurd. De consument moet het product binnen 14 dagen na ontbinding terugsturen.

U moet ook de verzendkosten die u in rekening had gebracht, terugbetalen. Heeft de consument gekozen voor een duurdere verzendmethode dan de standaardmethode? Bijvoorbeeld per koerier in plaats van per gewone post? Dan hoeft u alleen de standaard verzendkosten terug te betalen.

De kosten voor het terugsturen zijn voor de consument. Voordat hij bestelt moet u hem hierover wel hebben geïnformeerd. Hebt u dit niet gedaan? Dan moet u betalen voor het terugsturen.Friday, May 9, 2014« Terug